Cardioversie

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Elektrische schok door de hartspier
1 dag opname op de Hartbewaking
Vervoer naar huis regelen

Onze kwaliteit

  • Patiënten beoordelen onze zorg gemiddeld met een 8,5

Voorbereiding

Uw behandelend arts maakt in overleg met u een afspraak voor cardioversie (ECV) op de afdeling Hartbewaking. Het doel van cardioversie is met een elektrische schok door de hartspier uw verstoorde hartritme weer normaal te krijgen en uw klachten te verminderen. De behandeling wordt meestal toegepast bij boezemfibrilleren of boezemflutter. Vroegtijdige vaststelling van de ritmestoornis vergroot vaak de kans op langdurig succes.

Let op!

De trombosedienst regelt de dosering van uw antistollingsmiddel (acenocoumarol/sintrom, fenprocoumon/marcoumar). U wordt wekelijks geprikt om het effect te controleren. Als in de 3 weken voor de behandeling de waarde (INR) te laag is geweest (INR < 2.0), gaat de cardioversie niet door vanwege grotere kans op complicaties zoals een TIA of beroerte. Als u een NOAC (Apixaban/Eliquis, Dabigatran/Pradaxa, Edoxaban/Lixiana, Rivaroxaban/Xarelto) gebruikt moet u deze volgens voorschrift 2 keer per dag innemen.

Dagopname

Op de dag van de cardioversie zijn er regels voor eten en drinken. Vindt de cardioversie ’s morgens plaats, dan mag u:
- tot 01.00 uur (= tot 6 uur voor de opname) een lichte maaltijd.
- tot 05.00 uur (= tot 2 uur voor de opname) alleen nog heldere vloeistoffen drinken.
- vanaf 05.00 uur (= vanaf 2 uur voor de opname) bent u helemaal nuchter en mag u niets meer eten of drinken.

Vindt de cardioversie ’s middags plaats, dan mag u:
- tot 06.30 uur (= tot 6 uur voor de opname) een lichte maaltijd.
- tot 10.30 uur (= tot 2 uur voor de opname) alleen nog heldere vloeistoffen drinken.
- vanaf 10.30 uur (= vanaf 2 uur voor de opname): bent u helemaal nuchter en mag u niets meer eten of drinken.

Met een lichte maaltijd bedoelen wij twee beschuiten of crackers of één plakje brood met jam.

Heldere vloeistoffen zijn bijvoorbeeld water, koffie of thee (zonder melk, suiker mag wel), aanmaaklimonade en helder appelsap (geen troebel sap).

Belangrijk voor diabetespatiënten
Diabetesmedicatie bij cardioversie ’s morgens:
- Diabetes tabletten neemt u ’s ochtends NIET
- Kortwerkende insuline spuit u ’s ochtends NIET
- Mix-insuline spuit u ’s ochtends NIET. Na de cardioversie wordt u mogelijk een aangepaste dosering doorgegeven.
- Het (middel)langwerkende insuline van de ochtend spuit u WEL op de dag van de cardioversie, u mag NIET eten.

NOAC (antistollingsmiddel) bij de cardioversie‘s morgens:
- Neemt u de NOAC ’s ochtends altijd vóór 8.00 uur, dan doet u dat nu ook met een slokje water, niet eten.
- Neemt u de NOAC ’s ochtends altijd na 8.00 uur, dan neemt u het medicijn mee naar het ziekenhuis.

Overige medicatie neemt u NIET in ’s ochtends. Neemt u deze mee naar het ziekenhuis, zodat u de medicatie na de cardioversie kan innemen.

Medicatie bij de ECV ’s middags:
De ochtendmedicatie kunt u ’s ochtends op de dag van cardioversie gewoon innemen zoals u gewend bent bij het ontbijt. De medicatie van 12.00 uur mag u NIET innemen. De kortwerkende insuline mag u om 12.00 uur NIET spuiten. De medicatie kunt u na de ECV alsnog innemen.

Behandeling

U meldt zich om 7.00 uur bij het Afnamelaboratorium (route 0.1) om bloed te laten prikken. Vervolgens gaat u naar de afdeling Hartbewaking (route 1.2). De verpleegkundige maakt een hartfilmpje. Afhankelijk van de uitslagen wordt u opgenomen op de Hartbewaking.

De verpleegkundige sluit u aan op de monitor voor hartritmebewaking. U krijgt een infuus, een zuurstofmeter aan uw vinger en een band van de bloeddrukmeter om uw arm. De sedatiepraktijkspecialist geeft u een kortdurende narcose (ca. 15 min). U merkt daardoor niets van de cardioversie. De verpleegkundige gebruikt een defibrillator om een elektrische schok door de hartspier te leiden en zo uw normale hartritme (sinusritme) te herstellen. De narcose heeft meestal geen vervelende nawerking. De elektrische schok kan soms een branderig/pijnlijk gevoel geven. Dit verdwijnt na enige tijd.

Na de behandeling

Als u weer wakker bent, krijgt u wat te drinken. Geeft dit geen problemen, dan krijgt u een maaltijd. Als u diabetespatiënt bent, kunt u na de cardioversie uw tabletten en/of insuline weer gebruiken (zo nodig in een aangepaste dosering). Na het eten krijgt u een telemetriekastje om voor de observatie van uw hartritme. Daarmee kunt u rondlopen op de afdeling. De verpleegkundig specialist komt bij u langs om het resultaat van de behandeling te bespreken en het eventuele verdere beleid. Ongeveer 2 uur na de behandeling stopt de bewaking. De verpleegkundige verwijdert ook het infuusnaaldje en u mag daarna naar huis.

Tot 24.00 uur na de narcose mag u geen auto besturen. Verder adviseren wij u geen belangrijke beslissingen nemen of belangrijke papieren tekenen.

Nazorg

U kunt thuis weer alles doen zoals normaal. Als de ritmestoornis weer terugkomt, neemt u dan contact op met de polikliniek Boezemfibrilleren (Hartritmecentrum) voor een hartfilmpje (ECG) of met de huisarts. Na ongeveer 6 weken heeft u een controleafspraak op de polikliniek. Dan wordt ook besproken in welke vorm de behandeling eventueel wordt voortgezet. Deze afspraak wordt naar uw huisadres gestuurd.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.