Preoperatief spreekuur

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Voorbereidend onderzoek
Bespreken van verdoving
Bespreken nazorg

Onze kwaliteit

  • Aandacht voor alle verschillende fases tot de operatie
  • Korte wachttijd tussen gesprek en opname
  • Persoonlijke check op thuismedicatie

Wachttijd

Voorbereiding

U staat op de wachtlijst voor een operatie of een belastend onderzoek waarbij verdoving nodig is. Enkele weken vóór de operatie of het onderzoek krijgt u een oproep voor een vooronderzoek op het preoperatief spreekuur. Het vooronderzoek is de voorbereiding op uw operatie of onderzoek. Het preoperatief spreekuur bestaat uit vier (soms vijf) onderdelen: een afspraak met de polikliniekassistent, medicatiecheck, bezoek aan de anesthesioloog of anesthesiemedewerker en een afspraak met de intakeverpleegkundige. Heeft u diabetes, dan bezoekt u ook de verpleegkundig diabetesspecialist. Uw bezoek aan het preoperatief spreekuur duurt minimaal een uur.

Tijdens het preoperatief spreekuur komen alleen medische onderwerpen aan bod. Informatie over de datum en het tijdstip van de operatie krijgt u via de Opnameplanning.

Een apothekersassistent van het ziekenhuis neemt contact op met uw eigen apotheek of apotheekhoudend huisarts om duidelijkheid te krijgen over de medicijnen die u gebruikt. Als u daar bezwaar tegen heeft dan kunt u dat vóór uw afspraak doorgeven aan uw eigen apotheek of apotheekhoudend huisarts

Wij raden u aan uw partner, een familielid of een goede kennis mee te nemen. Na afloop kunt u dan thuis samen bespreken wat u eventueel nog moet regelen voorafgaand aan en na de operatie.

Polikliniekassistent

De polikliniekassistent neemt de vragenlijst die u heeft ingevuld met u door en stelt uw bloeddruk, gewicht en lengte vast.

Medicatiecheck

De polikliniekassistent verwijst u naar de wachtkamer van de Medicatiecheck (route 0.7). De apothekersassistent haalt u op uit de wachtkamer en neemt het overzicht van de thuismedicatie met u door om vast te kunnen stellen wat u daadwerkelijk gebruikt. Wij ontvangen dit overzicht van uw huisarts of apotheek.

De juiste medicatiegegevens legt de apothekersassistent vast in uw medisch dossier (Elektronische Patiënten Dossier). Hierdoor beschikt de anesthesioloog altijd over een actueel medicatieoverzicht tijdens het spreekuur. Na deze controle gaat u terug naar de polikliniek Anesthesiologie.

Anesthesie

Een anesthesioloog is een medisch specialist die verdoving geeft aan patiënten die een operatie of een pijnlijk, belastend onderzoek moeten ondergaan. Zo nodig in overleg met u, zoekt de anesthesiemedewerker of anesthesioloog naar de methode van voorkeur; algehele verdoving of regionale verdoving.

De anesthesioloog en anesthesiemedewerker werken nauw samen. U kunt op het preoperatief spreekuur met een van beide te maken krijgen. Om een algemene indruk van uw gezondheid te krijgen, worden de volgende punten met u besproken:

  • de door u ingevulde vragenlijst anesthesie
  • uw ervaringen met vorige operaties en anesthesie
  • uw huidige gezondheidstoestand
  • de staat van uw gebit
  • medicijnen die u gebruikt (naam en dosering) en stopinstructie
  • ziekten die in uw familie voorkomen
  • eventuele allergie (overgevoeligheid)

Daarna volgt een kort lichamelijk onderzoek. Mede op grond van alle bevindingen wordt met u besproken welke vorm van anesthesie het beste bij u en de operatie of het onderzoek past. We vragen daarvoor uw toestemming.

De informatie die u heeft gegeven en de gemaakte afspraken worden ook doorgegeven aan de anesthesioloog die u voor de operatie of het onderzoek behandelt.

Verpleegkundige

Met de intakeverpleegkundige bespreekt u de zaken die van belang zijn voor een goed verloop van uw opname en uw ontslag. De verpleegkundige vertelt u welke voorbereidingen op de ingreep nodig zijn, zowel thuis als op de verpleegafdeling. Hij/zij vraagt u ook naar uw thuissituatie vanwege uw opvang na de operatie en het regelen van nazorg thuis. De verpleegkundige vertelt u tevens welke leefregels voor u van belang zijn na de operatie. Ook krijgt u informatie over patiëntenrecht. Tijdens dit gesprek kunt u zelf al uw vragen stellen over de operatie, uw verblijf in het ziekenhuis en de herstelperiode thuis.

Diabetesspecialist

Wanneer u diabetes heeft, bezoekt u tijdens het preoperatief spreekuur ook de verpleegkundig diabetesspecialist. Hij/zij geeft u advies over het gebruik van uw medicijnen voor het regelen van de bloedglucoses op de dag van opname en operatie. Voor dit gesprek neemt u (eventueel) uw diabetesdagboek mee, uw bloedglucosemeter en bij insulinegebruik de insulinepen.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.