Delen via , of LinkedIn of Mail.

R. (Richtje) Talma

Profiel

  • Sinds 2016 werkzaam als longarts. Als chef de clinique werkt ze voornamelijk als supervisor op de longafdeling en de spoedeisende hulp. Zij heeft binnen haar vakgebied specifieke aandacht voor de obstructieve longziekten. Een open en betrokken houding naar de patiënt vind ik belangrijk.

Aandachtsgebied

  • Obstructieve longziekten astma en COPD

Meer informatie

Sinds september 2016 werkzaam als chef de clinique longziekten

2009 - 2016 Opleiding Longziekten en Tuberculose, Martini Ziekenhuis Groningen
2003 - 2009 Geneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen

Bereikbaar via het secretariaat Longziekten, tel. (050) 524 5930.
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Algemeen