Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Behandeling en onderzoek
 3. Elektrische Cardioversie (ECV)
Terug naar bovenliggende pagina

Elektrische Cardioversie (ECV)

Inleiding

Binnenkort wordt u opgenomen voor een elektrische cardioversie (ECV). Dit is omdat u een ritmestoornis van de boezems heeft. In deze folder staat informatie over de ritmestoornis, wat cardioversie en de behandeling. Deze folder is een aanvulling op het gesprek met uw arts.

Belangrijke informatie 

Voor de ECV dient u nuchter te zijn en moet u 3 weken voorafgaand aan de behandeling de antistollingsmedicatie volgens voorschrift hebben ingenomen. Anders kan de behandeling niet doorgaan.  Verdere informatie vindt u in deze informatiefolder.

Ritmestoornis

Normaal gesproken geeft de sinusknoop het hart een elektrische prikkel af aan de boezems. U kunt de sinusknoop zien als een soort gangmaker van het hart. Door de prikkel knijpen de boezems samen. Maar bij boezemfibrilleren heerst er een elektrische chaos in de boezems. Dat veroorzaakt een onregelmatige of te snelle hartslag. Het hart functioneert dan minder goed. U kunt klachten krijgen zoals:

 • Hartkloppingen
 • Benauwdheid
 • Vermoeidheid
 • Duizeligheid
 • Pijn op de borst

Elektrische cardioversie

Een elektrische cardioversie is een manier om het normale hartritme (sinusritme) te herstellen. Dit wordt gedaan met behulp van een defibrillator. Deze behandeling wordt gegeven aan patiënten met een hartritmestoornis. 

Defibrillator

De defibrillator is een apparaat dat het hart als het ware herstart. Dit doet het door een gecontroleerde hoeveelheid energie af te geven. Het doel van dit herstarten is om de sinusknoop de kans te geven om het hartritme weer te bepalen.

Keuze van behandeling

De keuze van de behandeling hangt sterk af van de klachten.

 • Heeft u geen of heel weinig klachten? Dan is het soms het beste om de ritmestoornis te accepteren. Als u wel degelijk klachten ervaart, kan cardioversie een goede behandeling zijn.
 • Werkt cardioversie niet en keert uw hartritmestoornis terug? Dan kan het nodig zijn om ondersteunende medicatie te nemen.
 • Heeft u ondanks cardioversie en de medicatie nog steeds last van klachten? Dan kan u worden doorverwezen naar een behandeling zonder medicatie, zoals ablatie. De arts kan u hier meer over vertellen.

Voorbereiding

Uw behandelend arts maakt met u een afspraak voor elektrische cardioversie (ECV). Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat iemand u die dag naar huis begeleidt. U mag zelf namelijk niet rijden of fietsen vanwege de sedatie die u voor de ECV krijgt.

Medicatie tegen bloedstolling

Om het risico op een herseninfarct te verkleinen, krijgt u waarschijnlijk antistollingsmedicatie. Deze medicatie krijgt u minimaal 3 weken voor de behandeling. Dit geldt alleen wanneer het boezemfibrilleren al langer dan 48 uur bestaat. Er zijn 2 groepen antistollingsmedicatie:

 1. Vitamine K antagonisten. Voorbeelden zijn Acenocoumarol (Sintrom) en Fenprocoumon (Marcoumar).
 2. Direct werkende Orale AntiCoagulantia (DOAC). Voorbeelden zijn Apixaban (Eliquis), Dabigatran (Pradaxa), Edoxaban (Lixiana) en Rivaroxaban (Xarelto).

Vitamine K-dosering

De dosering van de vitamine K antagonisten wordt geregeld door de trombosedienst. 3 weken voor de cardioversie wordt wekelijks gekeken naar de INR. Dat is een cijfer om aan te geven hoe snel uw bloed stolt. Als de INR te laag is geweest in deze periode, onder de 2.0, gaat de cardioversie niet door. Er wordt een nieuwe afspraak ingepland. 

DOAC-dosering

Gebruikt u DOAC als antistollingsmedicatie? Dan moet u DOAC dagelijks trouw innemen. In elk geval minimaal 3 weken voorafgaand aan de cardioversie. De cardioversie kan niet doorgaan wanneer de DOAC niet trouw is ingenomen.

Vergeet u DOAC een keer in te nemen? Bel dan zo snel mogelijk het met secretariaat van de Hartbewaking.

ECV in de ochtend

Voor diabetesmedicatie en DOAC gelden strikte afspraken. Onderstaande afspraken voor medicatie gelden als u de cardioversie in de ochtend heeft. 

Diabetesmedicatie

 • Geen diabetestabletten innemen in de ochtend.
 • Geen kortwerkende insuline inspuiten in de ochtend.
 • Geen mix-insuline inspuiten in de ochtend.
 • Wel langwerkende insuline inspuiten (als u dit normaal gesproken voor 08:00 spuit).
 • Niet eten!
 • Neem alle diabetesmedicatie (tabletten en insuline) mee naar het ziekenhuis.

Na de cardioversie wordt u mogelijk een aangepaste dosering doorgegeven.

DOAC (antistollingsmiddel):

 • Neemt u de DOAC ’s ochtends altijd vóór 8.00 uur? Dan doet u dat nu ook, met een slokje water. Let op: niet eten!
 • Neemt u de DOAC ’s ochtends altijd na 8.00 uur? Dan neemt u het medicijn mee naar het ziekenhuis om het na de ECV in te nemen.

Overige medicatie

 • Geen andere medicatie nemen in de ochtend.
 • Wel alle medicatie meenemen naar het ziekenhuis.
 • Na goedkeuring van de verpleegkundige neemt u uw medicatie in. Dit doet u na de cardioversie. 

ECV in de middag

Bij een ECV in de middag gelden strikte afspraken voor diabetesmedicatie, eten en drinken.

Diabetesmedicatie

 • Geen diabetestabletten innemen tussen de middag. 
 • Wel insuline spuiten in de ochtend (geldt voor kortwerkende, mix en langwerkende insuline).
 • Geen kortwerkende insuline spuiten bij het middageten.

Overige medicatie

Overige medicatie kunt u ’s ochtends op de dag van de cardioversie gewoon innemen. Doe dit zoals u gewend bent bij het ontbijt.

Eten en drinken

 • Tot 6 uur voor de opname mag u nog een lichte maaltijd eten. Bijvoorbeeld 2 beschuiten of crackers of 1 snee brood met jam.
 • Tot 2 uur voor de opname mag u alleen nog heldere vloeistoffen drinken. Zoals water, aanmaaklimonade, heldere appelsap (geen troebele sap). Koffie en thee (zonder melk, suiker mag wel) mogen wel.
 • Vanaf 2 uur voor de opname mag u niets meer eten en drinken.
 • U mag wel uw tanden poetsen en uw medicijnen innemen (met een klein slokje water). Doe dit op de tijden zoals u gewend bent.

De behandeling

U wordt opgenomen op de Hartbewaking. Eerst wordt er een hartfilmpje (ecg) gemaakt. U krijgt een operatiejas aan. De verpleegkundige sluit u aan op de monitor voor hartritmebewaking. Er wordt een infuusnaald bij u ingebracht, waar we bloed uit afnemen. Daarna wordt er een infuus op aangesloten. Uw bloeddruk wordt regelmatig gemeten. Verder krijgt u een zuurstofmeter aan uw vinger. U heeft een voorbereidend gesprek met de verpleegkundig specialist of arts-assistent cardiologie. Mogelijk wordt lichamelijk onderzoek gedaan.

Cardioversie

Als de onderzoeksuitslagen goed zijn, start de cardioversie. Dit gebeurt op de Hartbewaking. U krijgt een kapje over uw neus en mond voor extra zuurstof. U krijgt sedatie, ook wel bekend als een roesje. Wanneer u goed in slaap bent, wordt de schok toegediend. 

ECG

Na de cardioversie wordt een ECG gemaakt. Wanneer u weer wakker bent, krijgt u eerst iets te drinken. Gaat dit goed? Dan krijgt u vervolgens een maaltijd. U hoort van de verpleegkundige of u uw meegebrachte medicatie in mag nemen. Na het eten kleedt u zich weer aan. 

Na de behandeling

De sedatie geeft nadien meestal geen vervelende bijwerking. De schok kan wel voor een branderig en pijnlijk gevoel van de huid zorgen. Dit verdwijnt na enige tijd. De verpleegkundig specialist of arts-assistent cardiologie komt bij u langs. U heeft een gesprek over het resultaat van de behandeling en het vervolg.

Ongeveer 1 uur na de behandeling stopt de ritmebewaking. Het infuusnaaldje wordt weer verwijderd. De afspraak voor controle op de polikliniek ontvangt u op uw huisadres.

U mag tot 24 uur na de cardioversie geen belangrijke beslissingen nemen. Onderteken geen documenten en bestuur geen vervoermiddel. Door de sedatie bent u namelijk nog niet scherp. Daarom is het belangrijk dat het vervoer naar huis vooraf is geregeld.

Het resultaat

In veel gevallen lukt het de normale hartslag te herstellen. De kans op blijvend succes is moeilijk te voorspellen. Het wisselt erg van persoon tot persoon en wordt bepaald door meerdere factoren. De kans op langdurig succes is het grootst wanneer de ritmestoornis nog maar kort bestaat. Oftewel enkele weken tot maanden. Ook moeten er geen bijkomende hartproblemen zijn.

Weer naar huis

U kunt thuis alles weer doen.

Mogelijke complicaties

Elektrische cardioversie gebeurt onder sedatie. De sedatie duurt enkele minuten, de cardioversie zelf slechts enkele seconden. Met de cardioversie bestaat er een kans op een herseninfarct. Dit ontstaat door losschietende bloedstolsels vanuit de boezems van het hart. Daarom krijgt u altijd voor een cardioversie antistollingsmedicatie. Of u nu veel of weinig risico loopt. Met antistolling is de kans op een herseninfarct tijdens de cardioversie zeer klein.

Controle

 • Na ongeveer 6 weken komt u op de polikliniek terug voor controle. Hier zal het beleid met u worden doorgenomen.
 • Komt de hartritmestoornis weer terug? Neem dan contact op met uw behandelaar. 

Versie: 00015 01-2023 Elektrische Cardioversie (ECV)

Specialisme: Cardiologie

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.