Brandwondencentrum

Delen via , of Mail.

Wat is het?

Acute opvang (24/7) van patiënten met ernstige brandwonden in een groot verzorgingsgebied. Brede specialistische zorg voor wonden en de gevolgen van brandwonden.

Onze kwaliteit

  • Innovatieve zorg op maat
  • Verificatie door European Burn Association
  • Eén van de drie brandwondencentra in Nederland
  • Afleiding bij pijnbestrijding met o.a. Virtual Reality

Brandwondencentrum

Het Martini Ziekenhuis is één van de drie brandwondencentra in Nederland en het centrum voor Noord- en Oost-Nederland. We verzorgen de acute opvang van patiënten met brandwonden in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Het behandelen van brandwonden vraagt om hele specifieke faciliteiten, specialistische zorg van diverse professionals en strikte hygiëneregels. Het Brandwondencentrum Groningen biedt deze unieke combinatie. De gehele behandeling vindt plaats op de afdelingen 3A (IC / medium care) en 3E (low care / dagbehandeling / polikliniek / Kiwanis Huis). Jaarlijks behandelen we ongeveer 700 mensen op onze polikliniek en nemen we ongeveer 250 mensen op in het brandwondencentrum. Ruim een kwart daarvan is kind. Maar we gaan verder dan de behandeling alleen. We leren onze patiënten om te gaan met de gevolgen hun brandwonden. Daarmee leveren we een bijdrage aan het re-integreren op school en op het werk. Ook werken we intensief samen met onze partner Brandweer Groningen om iedereen te informeren over het voorkomen van brandwonden

Preventie Brand en Brandwonden regio Groningen

De Regionale Brandweer Groningen en het Brandwondencentrum Groningen werken nauw samen in het voorkomen van Brand en Brandwonden. Door gebruik te maken van elkaars expertise in de preventie-activiteiten hopen zij een grotere doelgroep te bereiken. Op 1 oktober 2012 tekenden zij daarvoor een convenant. De ondertekening heeft plaats gevonden op hetzelfde moment als de maandelijkse sirenetest. Het geluid van de sirenes zal vanaf nu een vast moment zijn van beide organisaties om aandacht te vragen voor de preventie Brand en Brandwonden in de regio Groningen. Het gaat om allerlei praktische tips, van het voorzichtig omgaan met barbecue’s, het voorkomen van brandwonden bij kleine kinderen met hete koffie en thee tot het voorkomen van huisbrand.Wie is de BOCK?

Brandwondencentrum Groningen is Europees geverifieerd door de European Burns Association (EBA). Met deze verificatie is onafhankelijk vastgesteld dat de brandwondenzorg in het Martini Ziekenhuis voldoet aan de Europese kwaliteitsstandaard. Ook is de verificatie belangrijk in het internationaal organiseren en waarborgen van de opvang van slachtoffers bij rampen.
 
Het behandelen van brandwonden vraagt om hele specifieke faciliteiten, strikte hygiëneregels en specialistische zorg van een team van professionals. De zorg voor een patiënt met brandwonden vraagt specifieke kennis. De benodigde brandwondenzorg is afhankelijk van de ernst van de brandwonden: in alle gevallen moet kwaliteit van de zorg zijn gewaarborgd. De verificatie door de EBA geeft aan dat patiënten in deze centra de goede brandwondenzorg ontvangen die de EBA voorstaat. Bij een eventuele grote ramp met veel brandwondenslachtoffers biedt het verificatiesysteem de mogelijkheid patiënten naar de geverifieerde Europese brandwondencentra over te plaatsen, zodat zij  in de ontvangende centra dezelfde hoogstaande brandwondenzorg krijgen.

European Burns Association

De EBA is in 2015 gestart met het verifiëren van Europese brandwondencentra in navolging van de American Burn Association (ABA) die al langer brandwondencentra in de Verenigde Staten en Canada verifieert. De EBA heeft overzicht over alle brandwondencentra in Europa.

Het centrum is aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN). Binnen het centrum is tevens een researchafdeling gevestigd die zich bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek.

Gehele dag
Tel. (050) 524 5410/5560.
brandwondensecretariaat@mzh.nl